LanTrek 2023 Äkkilähtö- kilpailun säännöt

Arvonnan säännöt

  1. Järjestäjä
    LanTrek Ry, Y-tunnus 1801506-7, Mestarintie 1 as 27, 33470 Ylöjärvi, (myöhemmin “Järjestäjä”), järjestää LanTrek Äkkilähtö- kilpailun, jäljempänä “Arvonta”
  2. Osallistumisen ehdot
    Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.
  3. Arvonta-aika
    Arvontaan voi osallistua 2.3.2023 klo 12:00 – 15:00 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu tykkäämällä, kommentoimalla ja tagaamalla maksimissaan 4 ystävää somepostaukseen. Arvontaan voi osallistua kussakin somekanavassa (Facebook, Instagram, Twitter) postaamalla vain yhden kerran. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä ei käytä eikä luovuta annettuja yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Osallistumisen yhteydessä annettua someprofiilia käytetään vain voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen.

Palkinnot
Osallistuneiden kesken arvotaan 5 tavallista konepaikkaa LanTrek ’23 tapahtumaan. Voittaja voi halutessaan käyttää 1-5 kpl. näistä konepaikoista. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

Voittajan valinta ja julkistus
Voittaja arvotaan 2.3.2023 klo 15:00 jälkeen. Kaikki arvontaehdoissa kohdassa mainitut osallistumistavat huomioidaan voittajia valitessa. Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajat. Arvotaan 1 voittaja Facebookin, Instagramin ja Twitterissä osallistuneiden kesken.

Voittaja julkaistaan LanTrekin somekanavissa ja verkkosivuilla 2.3.2023 klo 15:00 jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan arvontavoitoista arvonnan suorittamisen jälkeen henkilökohtaisesti siinä kanavassa, jossa arpaonni on suosinut. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antaman profiilin kautta 2.3. klo. 18:00 mennessä, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

Järjestäjän vastuunrajoitus
Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus
Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

Facebookin, Instagramin sekä Twitterin vastuuvapaus
Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Facebook, Instagram, Twitter) omia käyttöehtoja.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.